Håvard Vistnes

Håvard Vistnes

Jeg har vært lakseentusiast siden guttedagene, der både selve laksefisket, forvaltning og fluebinding har vært helt sentrale elementer i livet mitt. Siden år 2000 har min elsk vært på elvene i Finnmark, og da særlig de grunne klare elvene øst i fylket.

Laksefluer har jeg bundet i mer enn 25 år, med utrolig mye prøving og feiling, der jeg de siste årene særlig har dyrket det å binde fluer for fiske med flyteline. Inspirasjon til fluene er henta både lokalt i østfinnmark, i det øvrige norge og norden, men også fra skottland og kanada. Mange av mønstrene er inspirert av kjente, men med en egen signatur. 


Nærmest utallige riffling hitch og tørrfluer i tillegg til våtfluer av ulike valører har blitt testa gjennom mange sesonger. Hver sesong testes nye fluer, gamle schlagere oppgraderes, nye materialer, nye kroker etc som i sum har gitt et bredt spekter av giftige, funksjonelle og solide fluer til ulike elver og forhold. Her er det både tuber og krokfluer i ulike størrelser, og de seneste sesongene har særlig enkeltkroker blitt gitt mye fokus, også bruk av kroker som ikke tradisjonelt brukes til laksefiske.

Det er mye spennende materialer og fluetyper som fungerer til laksefiske - bare en tørr å prøve.

Powered by Powered by